More About Me

Realtor®

Thuy is an enthusiastic hard working individual who exceeds her goals. She has made Sonoma County as her second hometown since 2004. As a mother of 5 years old, she understands your need when it comes to finding that perfect home for you and your love ones. Thuy goals are helping you through every step of the way from buying or selling a property as easy and convenient as possible. Please let her know how she can assist you today!

Chào mừng quý khách đẵ ₫ến với W Realty!

Thúy là một nhân viên chăm chỉ để đạt được những chỉ tiêu cao nhất. Từ năm 2004, cô ấy đẵ quyết định tỉnh Sonoma là quê nhà thứ hai của mình. Khi đã là người mẹ của đứa bé năm tuổi Thúy hiểu rất rõ về vấn đề tiềm kiếm những ngôi nhà như ý cho bạn và gia đình của bạn.Mục đích chính của Thúy là giúp đỡ quý khách từng bước từ việc mua hay bán nhà đất thật dễ dàng và thuận tiện nhất. xin vui lòng cho Thúy được giúp đỡ bạn ngay hôm nay!